Budkavlen inleddes i Lilleström

[SVENSKA] Den 4 november 2015 startade Green Drive Regions budkavle i Lilleström. Budkavlen är en form av stafett som kommunerna i Inre Skandinavien kan ansluta sig till för att samverka kring en fossiloberoende vägtrafik.

Budkavlen kommer att genomföras ett flertal gånger, både i Sverige och Norge, fram till att projektet avslutas 2018. Syftet med budkavlen är framförallt att involvera, informera och engagera aktörer inom kommunerna för att ställa om till fossiloberoende drivmedel. De kommuner som deltar signerar budkavle-dokumentet för att tillsammans med Green Drive Region verka för en fossiloberoende vägtrafik och därmed friskare luft i framtiden.

Norge först ut

Det första stoppet var i Lilleström i Skedsmo kommun. Evenemanget anordnades av Kunnskapsbyen Lilleström i samband med ett seminarium om fossilfri transport. Bland andra var Norges EU-ambassadör Helen Campbell på plats som talare. Budkavle-dokumentet  överräcktes av Nils Aage Jegstad från Stortingets Transport- och kommunikationskommitté. Boye Bjerkholt, biträdande ordförande i Skedsmos kommunstyrelse, signerade dokumentet för att samverka kring en fossiloberoende vägtrafik.

 

Logotyper Logotyper