Samverkan kring elbilar

Seminarium i hamar_160114

[SVENSKA] Den 14 januari arrangerade Green Drive Region ett seminarium i Hamar, Norge. Seminariet handlade om infrastruktur för elbilar och var särskilt utformat för lokala politiker och den kommunala förvaltningen. Teknikleverantörer från Sverige, Norge, Danmark och Finland var på plats för att berätta om framtidens lösningar inom området.

Det var ett stort intresse för seminaret – närmare 70 deltagare från Sverige och Norge samlades för att lära sig mer om laddinfrastruktur och för att knyta nya kontakter. Seminariet gästades av ledande teknikleverantörer och operatörer från Fortum, Grønn Kontakt, Chargestorm,  ABB AS, Ensto Chago Oy och Clever som talade om dagens och framtidens lösningar för elbilsladdning. 

Snabb utveckling
Laddningsteknik utvecklas snabbt, och det finns många standarder för laddning av elfordon. Redan under 2016 kommer vi att se en utbyggnad av många nya semi – och snabbladdare i regionen. Det kommer att göra det möjligt att öka användandet av elfordon. Det kommer bidra till att fler skaffar elbil samt att elbilar används oftare och till längre resor.

För en utvecklare är det viktigt att göra bra val av lösningar som även kan fungera till nya elbilsmodeller i framtiden. Innan du sätter upp en laddstation bör du se över vilka behov som finns och om bilen ska användas i tjänst eller privat. Då kan du lättare avgöra om du enbart behöver normalladdning eller om en snabbladdningsstation bör sättas upp.

Stöd för klimatåtgärder
Även Länsstyrelsen Värmland, Oreec, Bellona och Eidsiva Vekst AS var på plats som föreläsare. Jörgen Persson från Länsstyrelsen berättade bland annat om Klimatklivet som är ett klimatinvesteringsstöd till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Övriga frågor som togs upp och diskuterades var om en bra utbyggd laddinfrastruktur kan bidra till ökat värdeskapande i lokalsamhället och vilka normer som nya laddstationer bör stödja.  Dessutom berättades om vad en laddstation gör och hur du går tillväga för att finansiera, bygga och driva en laddstation.

Seminariet avslutades med en workshop där fokus låg på hur olika aktörer kan samarbeta vid etablering av snabbladdningsstationer.

Mer information

Ladda ner presentationer från seminariet på Energiråd Innlandets webbplats

Logotyper Logotyper