Informationsdag i Karlstad

[SVENSKA] Den 11 februari hölls en informationsdag om utbyggnad av infrastruktur för elfordon i Karlstad. Målgruppen var främst de värmländska kommunerna och kommunala fastighetsbolag.

Green Drive Region arrangerade dagen tillsammans med Länstyrelsen Värmland. Syftet var att informera om laddinfrastruktur och det stöd som går att söka via Klimatklivet. Dagen bjöd på flera föreläsare och intressanta diskussioner.

Jörgen Persson från Länsstyrelsen Värmland inledde med att berätta övergripande om våra klimatutmaningar och Klimatklivet. Kristina Dersjö, Region Värmland, presenterade projektet Green Drive Region och hur projektet kan vara ett stöd i arbetet med att bygga ut kommunernas laddinfrastruktur.

Tre olika perspektiv

En av föreläsarna var Martina Wikström från Energimyndigheten. Hon berättade om sina erfarenheter av den svenska elfordonsmarknaden. Hon har forskat inom ämnet och tog upp flera exempel från sin forskning, bland annat kring användning av transportfordon.

martina

Martina pratade också om vad som är bra att tänka på, tekniska förutsättningar, laddeffekt och vad som gäller angående elhandel. Hon berättade också om att söka stöd från Klimatklivet.

Ulrika Krantz Tedfelt från Karlstads El- och Stadsnät gav exempel på hur Karlstad kommun har jobbat med utbyggnad av elinfrastruktur och hur du praktiskt kan gå till väga.

Ulrika

Hon pratade också om vilka behov som finns i Värmland och påpekade att det inte behöver vara särskilt komplicerat att bygga ut en fungerade laddinfrastruktur.

Bjørnar Kruse som kom på besök från Norge och Energiråd Innlandet berättade om goda exempel från norska kommuner och hur man arbetat för att nå resultat.

bjornar

Bjørnar är även projektledare för elfordonsområdet i projektet Green Drive Region.

Informationsdagen avslutades med en gruppdiskussion.

diskussion

Bland annat diskuterades vad som krävs för att få till fler laddpunkter vid boende- och arbetsplatsparkeringar, vad som krävs för att öka takten i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur och vilka behov som kan uppstå vid övergången till elbilar.

Presentationer

Jörgen Persson – Inledning (pdf, 1 MB)

Kristina Dersjö – Green Drive Region (pdf, 377 kB)

Jörgen Persson – Klimatklivet (pdf, 366 kB)

Martina Wikström – Laddinfrastruktur för elfordon (pdf, 702 kB)

Martina Wikström – Laddinfrastruktur inom Klimatklivet (pdf, 270 kB)

Ulrika Krantz Tedfelt – Laddinfra; Vad, var, hur (pdf, 2 MB)

Bjørnar Kruse – Erfaringer med elbil i Norge (pdf, 592 kB)

Målbild till gruppövning (pdf, 61 kB)

Logotyper Logotyper