Dalarnas Energi- och klimatseminarium 2016

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

[SVENSKA] I maj deltar Green Drive Region på Dalarnas årliga Energi- och klimatseminarium och är även med och arrangerar en av dagens verkstäder. Seminariet hålls den 17 maj, kl. 8.30-16.00 på Teknikdalen i Borlänge.

Seminariet uppmärksammar dessutom Energiintelligent Dalarnas 10-årsjubileum och går igenom vad som hänt, är på gång och återstår att göra inom energiområdet i regionen. Ett flertal aktörer inom olika sektorer berättar om sitt arbete och de målsättningar de har för att leva upp till begreppet Energiintelligent Dalarna.

Under eftermiddagen anordnas sex olika parallella verkstäder där du som deltagare får arbeta fram förslag på konkreta åtgärder för att uppnå Dalarnas visioner och mål.

Green Drive Region håller i Verkstad 3 tillsammans med Energikontor Dalarna och vänder sig främst till fordonsägare, företag, organisationer, strateger och politiker. Syftet med verkstaden är att identifiera lokala och regionala förutsättningar och möjligheter med fossiloberoende drivmedel. Du väljer vilken verkstad du vill delta på i samband med anmälan.

Anmäl dig senast den 4 maj

Mer information hittar du i programmet (pdf, 1 MB)

Logotyper Logotyper