Vårens budkavle startade i Orsa

[SVENSKA] Igår, den 26 april startade årets budkavle, som under våren turnerar runt om i Dalarna. Först ut var Orsa som också är en av Green Drive Regions medfinansiärer. Budkavlen hölls på kommunhuset i Orsa i samband med Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Evenemanget var öppet för allmänheten och som besökare kunde du provköra en el- eller gasbil. Du kunde också få mer information om projektet och olika drivmedel.

Mora Orsa Miljökontor har sedan en tid tillbaka köpt in en elbil som du som besökare också fick tillfälle att provköra. Orsa kommun jobbar med att titta på vilka fossiloberoende drivmedel de ska satsa på framöver. Bland annat ska de analysera kommunens bilåkande och se om de kan använda fler elbilar till exempelvis äldreomsorgen.

Kommunalrådet Mikael Thalin signerade budkavle-dokumentet för att som en symbolisk gest visa att Orsa kommun ska verka mot det gemensamma nationella målet med att på sikt helt övergå till icke-fossila drivmedel.

Kommunerna i området är viktiga samarbetspartners och är de som kan påverka och genomföra lokala förändringar när det gäller till exempel utbyggnad av infrastruktur för ladd- och tankstationer för fossiloberoende fordon och drivmedel.

Nästa stopp för budkavlen blir i Vansbro på torsdag, den 28 april.

Läs mer om budkavlen

vid_ingången_orsa signering_orsa pappa_dotter_orsa elbil_orsa

Logotyper Logotyper