Med fokus på biodrivmedel

[SVENSKA] Den 26- och 27 augusti hålls Mittiamässan Gårdsbruk 2016 i Ljusdal. Green Drive Region deltar tillsammans med Hälsinglands Energi- och klimatrådgivare för att uppmärksamma biodrivmedel.

Green Drive Region jobbar för att så många som möjligt enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel, som till exempel biogas eller biodiesel. Under mässans två dagar kommer fokus att ligga på biodrivmedel.

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

Representanter från projektet kommer att finnas på plats i monter A:11 för att svara på frågor om olika typer av fordonsbiobränslen och vad ett skifte till biodrivmedel kan medföra. Som besökare är du välkommen att även ställa frågor om el, vätgas och övriga hållbara transportsätt. 

Under fredagen kommer Colabit Oils VD, Jan Nordlöf, till Green Drive Regions monter för att prata om HVO. I montern visas även en ombyggd Volvo för biogasdrift upp.

Mittiamässan Gårdsbruk 2016 är en utomhusmässa som arrangeras vartannat år. Mässan arrangeras bland annat av Lantbrukarnas Riksförbund som är en av Green Drive Regions medfinansiärer. Till mässan kommer en mängd olika utställare som på olika sätt kopplar till  jord- och skogsbruk. Green Drive Region medverkar med syftet att uppmärksamma miljö och hållbarhet.

Logotyper Logotyper