Skräddarsydda workshops

[SVENSKA] Green Drive Region erbjuder nu kommuner i projektområdet en möjlighet att ta stöd och hjälp ifrån vår samlade kunskap i projektet. Vi vänder oss till kommuner i Gävleborg, Dalarna och Värmland samt Akershus och Hedmark i Norge. 

Karta_SE-NO_sustainable_transportDu som jobbar inom kommunen kan bjuda in oss för att komma vidare i processen med att byta till fossiloberoende fordon och drivmedel. Vi hjälper er med information som kan göra det lättare att ta nästa steg eller att fatta beslut. Vi kan skräddarsy en workshop eller en informationsdag som vi anpassar utifrån kommunens egna behov. Det kan gälla utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar eller andra frågor inom el, vätgas och biodrivmedel.

Syftet är att det ska bli lättare att fatta beslut kring att till exempel sätta upp laddstolpar, köpa in miljöbilar för att använda i tjänsten eller samverka inom området med aktörer från näringslivet. Du är även välkommen att bjuda in andra deltagare, exempelvis grannkommuner, som skulle ha nytta av att ta del av informationen.

Kontakt Sverige
Jan Malm
Projektledare
Telefon: +46 26 65 02 57
E-post: jan.malm@regiongavleborg.se

Kontakt Norge
Daniel Bügel
Projektledare
Telefon: +47 45 25 82 02
E-post: daniel@oreec.no

Logotyper Logotyper