Fokus på HVO

[SVENSKA] Den 6 december höll Green Drive Region tillsammans med Länsstyrelsen Värmland ett seminarium om biodrivmedel, med fokus på HVO. Användningen av HVO har ökat snabbt de senaste åren. Det finns ett stort intresse kring till exempel tillgång och klimatpåverkan. 

Green Drive Region jobbar bland annat med att sprida kunskap om klimatvänligare drivmedel för att nå projektets mål – att 10 procent av vägtrafiken ska drivas av el, vätgas eller biodrivmedel i slutet av 2018.

Seminariet var ett sätt att informera och nå ut till intressenter eftersom HVO har ökat kraftigt i Sverige sedan 2011, mer än övriga biodrivmedel.

Biodrivmedel utveckling

noak_presentationsbildFlera företag och kommuner överväger möjligheten att använda HVO istället för fossil diesel. Olika råvaror kan användas för att framställa HVO och det är stor variation i klimatprestanda beroende på vilken råvara som använts. Seminariet handlade därför till stor del om hur tillgången ser ut för HVO, vilka tankmöjligheter som finns och om miljöprestandan.

Noak Westerberg från Energimyndigheten var en av talarna under seminariet. Han berättade allmänt om vad HVO är, om hållbarhetskriterier och om utvecklingen för olika biodrivmedel.

noak

Noak gick också in på vad som händer på drivmedelsmarknaden i stort.

Du kan läsa Noaks presentation på Energimyndighetens webbplats>> 

Stefan Särnehed från OK Värmland och Stefan Ullvén från Såifa i Värmland pratade om vilka möjligheter det finns att använda HVO i Värmland. De gick in på både vilka möjligheter som finns just nu och vilka som kommer framöver.

Jörgen Persson från Länsstyrelsen Värmland informerade också om vilka möjligheter till stöd som går att söka via Klimatklivet för exempelvis HVO-tankställen.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion som sammanfattade dagen med slutsatsen att vi kommer behöva en blandning av drivmedel för att möta olika behov och användningsområden.

 

Logotyper Logotyper