Provkörning på Värmlands trafikcenter

[SVENSKA] Den 4 april deltog tjänstemän från Värmlands kommuner, bland annat fordonsansvariga, i en förmiddag om elbilar på Värmlands trafikcenter. Fokus låg på att ge möjlighet att provköra trafikcenters egna elbilar. 

Förmiddagen inleddes med att Anders Kalborg från Värmlands trafikcenter berättade om deras erfarenheter från användning av elbilar under vintertid.

Daniel Bügel från Green Drive Region deltog också med en bränslecellsbil och hade en genomgång av vätgas som drivmedel.

Därefter följde provkörning av Värmlands trafikcenters elbilar på banor med olika underlag.

Förhoppningen med dagen var att bidra med större kunskap till kommunerna för att förenkla användandet av elbilar i de egna verksamheterna.

Logotyper Logotyper