Mot en gemensam fossilfri framtid

[SVENSKA] Den 10 maj genomförde Green Drive Region en presentation tillsammans med två andra Interreg-projekt: Hela gröna Vägen och Smart Green Region Mid Scandinavia. Presentationen var en del i Interreg Sverige-Norges konferens som riktade sig till styrkommittéerna och övervakningskommittén. 

De tre projekten tillhör olika delområden men har mycket gemensamt. Samtliga jobbar för att informera om och hitta strategier för att underlätta övergången till en fossilfri fordonsflotta.

Presentationen gick ut på att redogöra för gemensamma beröringspunkter och mervärdet av samarbetet mellan Sverige och Norge.

Green Drive Region hade även med sig den bränslecellsbil som projektet leasar. Bilen fanns tillgänglig för de som ville titta närmare.

Konferensen hölls i Karlstad, på Karlstad CCC.

Logotyper Logotyper