Invigning av Forsbacka biogasanläggning

[SVENSKA] Den 12 september deltar Green Drive Region vid invigningen av Forsbacka biogasanläggning. Det är Gästrike Ekogas som kommer att producera biogas och gödsel via anläggningen i Forsbacka. 

Reaktorn, som är tio meter bred och 45 meter lång, omvandlar matavfall till biogas som kan driva 2 300 bilar under ett år.

Ulla-Karin Enbom, från Region Gävleborg och delprojektledare i Green Drive Region kommer att vara moderator för evenemanget. 

Inbjudna talare från Gästrike Ekogas, Gävle Energi och Gästrike återvinnare kommer bland annat att prata om vilken betydelse anläggningen får för Gävleborgs län, biogasutvecklingen i Gävle, behandling och återvinning av organiskt avfall och om biogasens utveckling nationellt.

Det kommer också att vara två gästföreläsare på plats; Beatrice Torgnysson från Biogas Öst och Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet. Länsrådet Veronica Lauritzsen deltar också och inviger anläggningen officiellt genom att klippa bandet klockan 13.30. 

Dagen kommer även att bjuda på en rundvandring och visning av anläggningen samt en utställning av biogasfordon. 

Tid: 09.30-14.30  

Plats: Gästrike Ekogas AB, Forsbacka  

Green Drive Region medarrangerar evenemanget tillsammans med Gävle Energi, BiodrivMitt och Gästrike återvinnare. 

Logotyper Logotyper