Biogas motsvarande tre miljoner liter diesel

[SVENSKA] Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka invigdes på tisdagseftermiddagen. Ett par hundra personer hade samlats för att ta del av fördelarna med biogas och se när länsrådet Veronica Lauritzsen klipper bandet, assisterad av Tomas Engelmark, ordförande i Gästrike Ekogas. Medarrangörer var Green Drive Region.

Biogas spelar en viktig roll i Sveriges omställning till fossilfria drivmedel och kan även innebära lägre driftskostnader för kommunernas sopbilar, stadsbussar och andra fordon. Det och mycket mer om alla fördelar med biogas fick gästerna på den välbesökta invigningen höra.

Viktig del i omställningen

Mattias Goldman från 2030-sekretariatet pekade på hur rätt Gävle var i tiden. ”För nu djäklar ska omställningen till en fossilfri fordonsflotta ta fart på allvar.  Nu ska vi visa hur Sverige ska klara världens tuffaste klimatmål och hur biogas är en viktig del i det arbetet”.

För biogasen är koldioxidneutral och dessutom förbränns den betydligt renare än diesel och bensin. Med biogas slipper vi utsläppen av kväveoxid (NOx) som det idag pratas så mycket om och som årligen orsakar hälsoproblem i storstäderna.

Världens största torr-rötanläggning

Invigningsgästerna fick även följa med på resan från idé till världens största torr-rötanläggning för biogas och om hur framsynta och eniga politiker i regionen gett projektet resurser att förverkligas.

Biogasanläggningen i Forsbacka utanför Gävle innebär en ökning av den lokala biogasproduktionen med 400 procent. Det motsvarar drivmedel för cirka 2 300 personbilar som kör 1 500 mil per år och ger en koldioxidminskning med 4,4 miljoner kilo per år enligt Gästrike Ekogas.

Anläggningen är en av två anläggningar i Sverige som använder torr-rötning som metod för biogasutvinning ur matavfall. I den 45 meter långa och nära sju meter höga rötkammaren tumlar matavfallet runt i 54 graders värme och metangasen som bildas vid nedbrytningen samlas upp.

Fler fordon ska köras på biogas

Gasen renas från koldioxid och komprimeras innan den transporteras ut till tankställena. Idag kan anläggningen producera en energimängd motsvarande 3 miljoner liter diesel, men det finns planer på att öka produktionen till det dubbla.

Flera stadsbussar i Gävle drivs med biogas, liksom sopbilar, andra fordon i kommunens och regionens tjänst, men även många privatbilar. Och fler fordon ska det bli. Fler tankställen planeras och samarbeten inom regionen diskuteras, både vad gäller tankställen och hur en större del av matavfall från hushåll och lantbruk ska kunna användas som energiresurs.

Förutom biogas blir det även restprodukter som kommer till nytta. Både flytande gödningsmedel och odlingsjord av mycket hög kvalitet kan anläggningen erbjuda.

Logotyper Logotyper