Drivmedelskonvent i Gävle med fokus på 2025

[SVENSKA] Årets drivmedelskonvent för Gävleborg-Dalarna genomfördes i veckan som gick och blev välbesökt. Fokus låg på Gävleborg och regionens strävan att senast 2025 ha fossilfria transporter. Bakom konventet står BiodrivMitt och Green Drive Region som båda har som mål att påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor genom ökad användning av biodrivmedel.

Bland deltagarna fanns politiker, tjänstemän från regionerna och representanter från näringslivet. Föreläsare var Ulla-Karin Enbom från Green Drive Region, Jonas Hellström, Gästrike Ekogas, Daniel Arenholm, Colabitoil, Karl Hillman, RATT-X/HiG, Jessica Alenius från Bil Sweden som talade om bilval idag och 2030 och Malin Strand, Fossilfritt Sverige.

En paneldebatt hanns också med och samstämmigheten var stor. Kommunalrådet Helene Åkerlind (L) konstaterade, att Gävle har en biogasfabrik, en HVO-fabrik och är bäst i Sverige på laddinfrastruktur för elbilar. Sandviken har vätgastankställe och kunskap om bränsleceller, plus den intressanta Elväg E16 – så varför skulle inte vi tillsammans kunna bli en fossilfri transportregion?

Mer om BioDrivMitt http://www.biodrivmitt.se

Logotyper Logotyper