Funkar elbilar i din verksamhet?

[SVENSKA] Välkommen till en informationsdag för politiker och tjänstemän om miljöfordon i kommunal verksamhet. Hur kan vi göra så att Dalarnas kommuner blir fossilfria? Tisdag 10 oktober, klockan 8.30-15.00 på Region Dalarnas kansli i Falun.

Gävle kommun berättar om hur man med framgång implementerar en fossilfri fordonsflotta i sin verksamhet. Billeverantörer finns på plats, ta chansen att prova en elbil!

Dags att räta ut frågetecken om olika drivmedel

Många kommuner tampas med att köpa in rätt typ av fordon till respektive verksamhet. Det finns många frågetecken kring miljöfordon, olika drivmedel och tankställen. Under denna dag hoppas vi att du får mer svar om hur det kan fungera i din verksamhet. Hur kan din kommun jobba strategiskt med frågorna?

Har du frågor vänd dig till Anette Edsvik, projektledare Green Drive Region Dalarna,  telefon 023-77 70 3  eller till anette.edsvik@regiondalarna.se

Logotyper Logotyper