Uppskattad informationsdag om miljöfordon i kommunal verksamhet

[SVENSKA] I veckan som gick har Green Drive Region i Dalarna haft informationsdag om miljöfordon i kommunal verksamhet. På plats i Falun var så gott som alla Dalakommuner och dagen blev mycket uppskattad. Frågorna från besökarna var många och nu planeras för en uppföljande workshop.

Årets Laddbilskommun Gävle var på plats och Elin Frisk, miljöcontroller, berättade om hur kommunen under många år arbetat med att bygga en infrastruktur med laddmöjligheter för elbilar. Kommunen har även satsat på biogas och HVO biodrivmedel. ”Gävle har en tydlig vision om att vara en fossilfri kommun 2020 och ett mål om att ha flest laddstolpar i landet. Idag är det 166 stycken, berättar hon vidare.

Ökat fokus på resepolicys och alternativa drivmedel behövs

För att nå klimatmålet 2030 är det viktig att kommunerna ser över sina bilflottor och hur personalen reser. Resepolicys och en satsning på alternativa drivmedel är viktigt. Men frågorna från besökarna var många och osäkerheten stor. Säkerheten med gas, vad händer med utbyggnaden av tankmöjligheter ned vätgas, hur stora batterier behövs, vilka typer av bilar och drivmedel ska man välja och ska man inte vänta lite till på tekniska utevcklingen osv.

Workshop för kommuner som vill satsa på biodrivmedel planeras

Anette Edsvik, projektledare för Green Drive Region i Dalarna, menar att elbilarna snabbt kan få en viktig roll i att minska utsläppen av växthusgaser, men att kommunerna även måste se över hur man resor för att få ner reslängd och antal resor. ”Eftersom vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade miljöpåverkan så måste vi minska bilarnas utsläpp”.

För att följa dagen planeras nu en workshop för kommuner som vill få stöd vid övergång till alternativa drivmedel. Mer information kommer.

PS tidningen Dalademokraten var på plats under dagen och skrev ovan artikel om evenemanget i torsdagens tidning DS

Logotyper Logotyper