Välbesökt frukostmöte i Regions & Cities EW Bryssel

[SVENSKA] I torsdags förra veckan bjöd Green Drive Region på frukostmöte i Bryssel under Regions & Cities European Week . Ett femtiotal personer från olika länders regioner kom för att lyssna på våra och Interreg-projektet Regio-Mobs erfarenheter.

Region Värmlands European Office i Bryssel hade dukats upp med värmländska specialiteter och gästerna startade mötet med att låta sig väl smaka på buffén. Regionsdirektör Lars Christensen och Kajsa Sundström, kontorschef Bryssel, hälsade alla välkomna och lämnade sedan över till Jens Nilsson ledamot i Europaparlamentet.

Tydliga regler för transporter över gränserna

Jens Nilsson berättade om hur kommittén för transport aktivt arbetar för tydligare regler för transporter över gränserna. Både vad gäller konkurrensneutralitet och ur ett miljöperspektiv. Han förklarade hur arbetet går framåt och även om det finns ett motstånd mot regler så ökar förståelsen för att de behövs och att de i kombination med ny teknik ger oss effektivare transportsystem och miljövinster.

Underlätta rörligheten när vi byter drivmedel

Axel Volkery, EU-kommissionen, fortsatte med vikten av en gemensam strategi inom EU för infrastruktur när vi nu byter drivmedel så att vi inte skapar hinder för den fria rörligheten. Apropå alternativa drivmedel blev det lite diskussion om biogas och om kommissionen glömt bort den och alla fördelar. Axel kunde försäkra att så inte var fallet, utan biogas är en viktig pusselbit.

Fokus på ändrade beteenden

Efter politiken och kommissionen var det dags att presenterade erfarenheter från de två Interregprojekten. Kristina Dersjö och Daniel Bügel, projektledare för Green Drive Region, berättade om projektet och hur politiker och tjänstemän i kommunerna, plus allmänheten blir allt mer medvetna om att det finns alternativa drivmedel och att det är dags att agera.

Claudio Bordio, ANCI Lazio, berättade hur de i samarbete med 6 andra regioner (länder) arbetar med att samla in goda erfarenheter från hur kollektivtrafiken kan effektiviseras och kombineras med andra transportsätt. Här fanns exempel på buss och cykel, park and ride osv. Men som Claudio påpekade handlar det framförallt om att samla kunskap om vårt beteende när det gäller resandet för att få till stånd en snabb förändring mot ett mer hållbart transportsystem. I genomsnitt är en bilresa i Italien 6 km lång och skulle mycket väl kunna göras med cykel, till fots eller med buss, menar han.

Logotyper Logotyper