Presenterte transportløsninger for kinesere

[NORSK] Den eksplosive økningen innen fornybar transport i Norden – ikke minst i Indre Skandinavia – vekker nysgjerrighet i Kina.

GDR-prosjektleder Daniel Bügel fortalte den kinesiske delegasjonen om tiltakene som har utløst den sterke veksten av utslippsfrie biler.

Mandag 13. november fikk en kinesisk delegasjon fra Guangdong-provinsen møte prosjektleder Daniel Bügel fra Green Drive Region, som orienterte om bakgrunnen for den sterke veksten av utslippsfrie biler.
Han deltok på et møte arrangert av den norske organisasjonen for businessbesøk – Green Visits. Med på møtet var også representanter for de to norske selskapene Meshcrafts og Zaptech, som har utviklet teknologi innenfor smart mobility.
– Dette var en god anledning til å dele den kunnskapen vi har opparbeidet gjennom prosjektet og til å fortelle om mulighetene i regionen, sier prosjektleder Daniel Bügel.

Alexandra Alamasi leder besøkstjenesten Green Visits, som arrangerte møtet med representantene fra Guangdong-provinsen.

De seks representantene for transportdepartementet i Guangdong-provinsen, fikk høre om de ulike avgiftsfritakene og de øvrige insentivordningene som norske myndigheter har innført for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler.
Deputy Director i Department of Transport of Guang dong Province, Zhong Jianhui, takket for muligheten til å få et nærmere innblikk i de interessante løsningene.
Den kinesiske delegasjonslederen uttrykte et sterkt ønske om å fortsette utvekslingen av erfaringer. Han inviterte de norske møtedeltakerne til å komme til Kina og besøke provinsen som har 100 millioner innbyggere.
Bügel fikk også med seg et lite innblikk i de store planene som Kina har for å elektrifisere bilparken.
– De er også interessert i å se på maritime mulighetene. Guangdong-provisen har flere store havner, sier han.

Logotyper Logotyper