Handfast miljöstrategiarbete i Dalarna

[SVENSKA] Onsdag 29 november fick ett trettiotal kommunala politiker och tjänstepersoner från kommunerna i Dalarna handfasta tips om hur de ska gå från snack till verkstad, för att få en fossilfri fordonsflotta.

Anette Edsvik, delprojektledare i Green Drive Region, hade bjudit in representanter från Gävle kommun – Sveriges näst miljöbästa kommun – som berättade om hur de jobbar med sitt miljöstrategiska program.

Det viktigaste arbetet börjar i den politiska ledningen

Jörgen Edsvik, kommunalråd i Gävle och aktiv part i Gävles arbete med framgångsrik miljöstrategi, föreläste om på vilket sätt politiker måste agera för att lyckas. Det räcker inte med att ha politiskt vilja och att sedan t ex bara tillsätta en hållbarhetsstrateg.

Fem viktiga punkter att tänka på som politiker:

• Politisk vilja och enighet
• Miljöstrategiskt program
• ”Ansvarighetsträd med utförare” (hur ska arbetet gå till)
• Resurser
• Uppföljning

Många kommuner vill och gör mycket, men kanske saknas uppföljning för att verkligen se allt det bra som görs. Ibland saknas resurser och ledning/styrning. Exempelvis tillsätts en fordonsansvarig i en förvaltning utan mandat att bestämma något.  Då fungerar sällan den politiska viljan fullt ut, utan enheterna bestämmer själva och måluppfyllelse uteblir. En framgångsfaktor kan vara att lägga styrningen under kommunledningskontoret. En annan kan vara att satsa på renodlade miljöstrateger som får koncentrera sig på miljöarbetet.

Logotyper Logotyper