Hurdal en bærekraftig GDR-kommune

Prosjektledelsen i GDR er imponert over bærekraftsatsingen i Hurdal kommune. Her har alle kommunale bygg fått elbil-ladere. Busstilbudet er også rustet opp.

– Etter at vi satte opp elbilladerne har flere av våre ansatte kjøpt seg elbiler som de bruker til og fra jobb, forteller ordfører Runar Bålsrud.

Da GDRs prosjektledelse var samlet i Hurdal for å diskutere sluttkonferanse og framtidig samarbeid, fikk de også møte ordføreren i kommunen. Han kunne fortelle at en helhetlig bærekraftforståelse skal gjennomsyre hele kommuneadministrasjonen. Nå begynner det også å komme konkrete resultater av satsingen.

Elbilladere og buss

Det var 16 kuldegrader da Kristin Seim Buflod, viste fram et av de opprinnelige halmhusene i økolandsbyen.

I Hurdal er det lagt opp til at de ansatte kan bruke elbil på jobb. Alle kommuneansatte har tilgang på ladere på arbeidssted sitt.

Det skal også være lett å ta seg til og fra kommunen med buss. Kommunen er opptatt av at flest mulig skal reise kollektivt. Som et ledd i dette har de fått lagt om den lokale bussruten til den andre siden av Hurdalssjøen, til Eidsvoll Verk jernbanestasjon.

Fra utkantkommunen med sine 2936 innbyggere, lengst nord i Akershus, tar det nå bare en time med buss og tog til Oslo sentrum. Dermed har bussen fått flere reisende – og flere avganger.

Spark er også greit

Kunnskapsbyens prosjektleder i GDR benyttet muligheten til å prøve en moderne spark.

Kommunen som er kjent for å arrangere VM i Spark Utfor, har også lagt til rette for at innbyggerne kan bruke spark om vinteren. Som eneste kommune i Akershus, gruser Hurdal bare halve bredden av gang- og sykkelveiene – slik at det skal være framkommelig med spark om vinteren.

GDR-teamet fikk låne noen moderne sparker hos Hurdalsjøen hotell for en liten test – og fikk erfare at sparken kan være et raskt og godt framkomstmiddel på vinterveier!

Nye innbyggere i økolandsby

 

Prosjektlederne fikk også et spennende møte med Kristin Seim Buflod, økolandsbypioner og daglig leder i Hurdalsjøen Økologiske Landsby. Hun fortalte om arbeidet med å bygge opp økolandsbyen, fra oppstarten med de først halmhusene i 2004 til det nye fektet med økologiske aktivhus stod ferdig i 2017.

I tilknytning til landsbyen ligger Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Her er det bygget opp et unikt næringsbygg som leier ut kontorer, behandlingsrom, landhandel, flerbrukshall og lokaler for arrangementer. Fremtidssmia har også egen kafé og et bakeri med egen vedfyrt bakerovn.

Får nye bedrifter

Ordfører Runar Bålsrud forteller at kommunen nye begynner å se positive ringvirkninger av bærekraftsatsingen. De to nyskapende produksjonsbedriftene Superwood og Termowood har etablert seg i bygda. Sistnevnte skal i løpet av året få opp en ny produksjonslinje som vil utløse 25 nye arbeidsplasser i Hurdal.

Bålsrud er glad for at kommunens miljøsatsing er med på å dra nye arbeidsplasser til bygda. Han mener det er viktig å kunne vise innbyggerne at dette gir resultater. Med gode eksempler å vise fram, blir det også lettere å overføre bærekrafttankegangen til andre kommuner, hevder ordføreren.

Logotyper Logotyper