Akershus støtter kjøp av hydrogenbiler

[NORSK] Akershus fylkeskommune innfører en støtteordning til kommuner som går til anskaffelse av hydrogenbiler.

Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune vedtok 31. august å innføre en tilskuddsordning for kommuner som går til anskaffelse av hydrogenbiler.
– Ja, det kommer en ordning med 100.000 kroner i tilskudd til innkjøp av hydrogenbiler kommunal sektor, sier Øyvind Michelsen, som er fylkesdirektør plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.
Han forteller at arbeidet med å lage retningslinjer for denne støtteordningen vil bli igangsatt umiddelbart.

Kommunene tar føringen

– Vi trenger noen som går foran og dette gir en ekstra dytt til de kommunene som vurderer hydrogenbil, sier prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region.

daniel hydrogen
Han mener det er viktig at man får faste brukere på de nye og eksisterende hydrogenstasjonene i Akershus. Det gir god læring og gjør økonomien til stasjonsoperatørene noe bedre. Vi forventer at når de to nye stasjonene vest for Oslo kommer på plass innen kort tid at vi ser en betydelig økning i hydrogenbilsalget – man kan tross alt kjøre i kollektivfeltet hele døgnet!

10 eller 20 biler?

Fylkeskommunen har bevilget én million kroner fra Miljøfondet til tilskuddsordningen for hydrogenbiler. I klartekst betyr det at fylkeskommunen vil støtte innkjøp av ti biler.
Det er også vedtatt å søke om et tilsvarende beløp fra Miljødirektoratets klimamidler, slik at totalsummen blir to millioner kroner. I så fall vil støtteordningen kunne omfatte innkjøp av til sammen 20 biler.
Michelsen håper Miljødirektoratet er positiv til dette, samtidig som han høflig avstår fra å begi seg inn på noen spekulasjon om hvor stor sjansen er for at det vil skje.

Trenger hydrogenstasjoner

Det går i dag 30 biler med brenselcelle på veiene i Oslo og Akershus. I fylkeskommunens «Hydrogenstrategi 2014-2025» var det estimert et bilantall på 100 i 2016. I den siste rulleringen av planen anføres det at det store gapet mellom estimert bilantall og det faktiske, i hovedsak skyldes at utbyggingen av hydrogenfyllestasjoner er forsinket.
– Vi henger etter på dette og har slitt med mangelfull statlig oppfølging, etter at Transnova falt bort og denne oppgavene ble overtatt av Enova. Men nå ser det ut til å løsne. Det kommer tilskudd til flere nye stasjoner i 2017. Allerede i høst får vi dessuten to nye stasjoner i Bærum, påpeker Michelsen.

Logotyper Logotyper