Forbrenningsmotoren i motbakke

[NORSK] Dersom bilkjøperne kan få valgfritt drivverk til den bilmodellen de ønsker seg, vil de fleste velge elektrisk eller hybrid. Det antyder i hvert fall september-statistikken over personbilsalget i Norge.

daniel-model-x

– Når bilkjøperne kan velge fritt ser det ut til at de foretrekker elektrisk eller hybrid-utgavene, sier prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region.

– Bilfabrikantenes nye multiplattformløsninger vil gi enda flere bilkjøperne denne valgfriheten, påpeker prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region.
Forrige måned ble 78 prosent av de ti mest populære bilene i Norge solgt enten med elektrisk eller hybrid drivverk, skriver Motor.no. Blant de ti mest solgte bilene var VW Tiguan (nr. 7) og Skoda Octavia (nr. 9) de eneste som ikke leveres med elmotor eller hybrid-drivverk.

Tiltak mot utslipp

Tidligere har bilkjøperne vært redd for å få en lavere restverdi på elbiler enn på tradisjonelle biler. Nå synes dette å ha blitt snudd på hodet. Ifølge Motor.no er frykten for større verditap på biler med kun forbrenningsmotor en av årsakene til at stadig flere velger el- og hybridbiler.
– Det er også en risiko for verditap med elbiler, ettersom teknologien hele tiden forbedres. Men det er ikke usannsynlig at restverdien på fossilbilene vil bli påvirker av tiltak mot utslippsreduksjoner i årene fremover. Spesielt kan dette påvirke dieselbilene, som kjent har mer lokale NOx-utslipp, enn dieselbilene, sier Daniel Bügel.
Et annet velkjent forhold som også påvirker bilistenes valg, er de økonomiske fordelene ved å kjøpe og kjøre elbiler og hybrider.

Usikkerhet er negativt

– Som generell regel kan vi si at de bilene som er populære som nye også holder seg godt i verdi som bruktbiler. Dette innebærer at det er modellene som i størst grad avgjør restverdien, men innenfor hver modell kan det være variasjoner avhengig av drivstofftype, to- eller firehjulstrekk og graden av utstyr, sier Espen Soltvedt, som er Teamleder Fleet Consulting hos LeasePlan Norge AS.
Han trekker imidlertid frem noen utenforstående forhold som endre denne hoved regelen. Soltvedt viser blant annet til at det gjerne skjer raske endringer av nyere teknologier og at det ofte fører til lavere kostnader.
– Det kan igjen føre til at man heller kjøper ny bil i stedet for bruktbil. Uforutsigbarhet rundt myndighetenes avgiftspolitikk – ikke minst eventuelle kjøreforbud og frafall av fordeler for noen drivstofftyper – kan gjøre at disse faller kunstig mye i verdi, påpeker han.

De ti mest solgte personbilene i Norge i september

tabell-bilsalg-drivstofftype
Kilde: Motor.no (*kun bensin/diesel)

Logotyper Logotyper