Green Drive Region har fått hydrogenbil

[NORSK] Her er bilen som skal brukes til folkeopplysning om brenselceller – og til å vise fram hydrogen som et rent og fornybart drivstoff. Hydrogenbilen lager sin egen strøm, med kun vann som utslipp.

Daniel Bügel på sin første tur med GDRs hydrogenbil, en Toyota Mirai.

Daniel Bügel på sin første tur med GDRs hydrogenbil, en Toyota Mirai.

Bilen, en Toyota Mirai, er anskaffet gjennom prosjektet Green Drive Region, som er støttet av Interreg Sverige-Norge. Miraien blir nok hyppig å se på grenseovergangen mellom Norge og Sverige, mener Daniel Bügel i Kunnskapsbyen Lillestrøm – og norsk prosjektleder i Green Drive Region.
Som ansvarlig kontraktspartner mot Toyota, var det Kunnskapsbyens adm. direktør Anita Orlund som tok imot bilen. Den ble levert av Stein Morisse, salgssjef firmabil hos Toyota Oslo.
– Det er viktig å synliggjøre at det allerede finnes gode hydrogenbiler som er fullt på høyde med de aller nyeste diesel- og bensinbilene, både når det gjelder komfort og kjøreopplevelse, sier Orlund, i det hun setter seg inn bak rattet for en første prøvetur.

Mye kjøring i grenseland

Bilen skal brukes i en 18 måneders PR-kampanje for å promotere nullutslippsløsninger i Indre Skandinavia, som er Akershus og Hedmark i Norge og Värmland, Dalarna og Gävleborg i Sverige.

Daniel Bügel bruker bare tre minutter på å fylle opp hydrogentanken i Miraien.

Daniel Bügel bruker bare tre minutter på å fylle opp hydrogentanken i Miraien.

– Vi ønsker å vise fram en tilgjengelig bil, som folk også kan få prøve. Det er noe helt annet å oppleve en hydrogenbil enn å lese om den, sier Daniel Bügel.
Green Drive Region har som mål at minst 10 prosent av alle personbiler i regionen skal være fossiluavhengig innen slutten av 2018. I tillegg til flere hydrogenbiler på veiene, skal dette oppnås ved at stadig flere bilister også velger å kjøpe seg batteribiler og biler som går på biodrivstoff.

Logotyper Logotyper