Fremtiden tilhører elektriske biler

[NORSK] Elektriske biler vil være den fremste globale trenden fram mot 2025, mener bilindustriens toppledere. Et stort flertall av dem tror at batteribilene – i det lange løp – vil havne i skyggen av hydrogenbiler.

Det viser KPMGs «Global Automotive Executive-Survey 2017», som er basert på intervjuer av nesten 1000 ledere.
– Undersøkelsen viser tydelig at vi beveger oss mot elektrifisering av bilparken, enten som batterielbiler eller hydrogenelbiler, sier OREECs Daniel Bügel, prosjektleder i transportprosjektet Green Drive Region, som er en del av Interreg Sverige-Norge-programmet.

– Vi kan allerede se konturene av en virkelig stor endring i digitalisering og selvkjørende teknologi, sier Daniel Bügel i OREEC, som er prosjektleder i Green Drive Region.

– Vi kan allerede se konturene av en virkelig stor endring i digitalisering og selvkjørende teknologi, sier Daniel Bügel i OREEC, som er prosjektleder i Green Drive Region.

Han mener en tilstrekkelig og timet infrastruktur for begge disse teknologiene vil være viktig. Utviklingstakten vil trolig bestemmes i stor grad av offentlig innsats, men også av prisutviklingen på de nye bilkomponentene, som batterier og brenselceller, påpeker Bügel

Gevinster på mange plan

Utviklingen av elektriske, selvkjørende kjøretøy kan også gi store samfunnsmessige fordeler, påpeker han, og henviser til redusert trafikk og utslipp, færre ulykker og frigjøring av uproduktiv tid.
– Vi kan allerede se konturene av en virkelig stor endring i digitalisering og selvkjørende teknologi. Her blir utvikling av lovverket viktig og det blir spennende å se hva som kommer ut av den norske regjeringens forslag om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, denne våren, sier han.
Slik rangerer topplederne (i 2017) de viktigste trendene for bilindustrien frem mot 2025:
1. Batterielektriske biler
2. Tilkobling og digitalisering
3. Brenselcellebiler
4. Hybrid-elektriske biler

Hydrogenbilen vil dominere

78 prosent av disse lederne sier til KPMG at de tror brenselcellebilene vil utløse det store gjennombruddet for elektrisk mobilitet.
62 prosent av lederne som deltok i undersøkelsene mener de store utfordringene med å få etablert en brukervennlig ladeinfrastruktur kommer til å blir de batterielektriske bilenes banesår.
KPMGs analyse av undersøkelsen viser at bilindustrien ledere betrakter brenselcellebilene som løsningen for batteribilenes problematiske ladeinfrastruktur. Å fylle hydrogentanken på en brenselcellebil kan gjøres raskt på en tradisjonell bensinstasjon. Dermed vil en ladetid på en halvtime for en typisk batteribil fremstå som urimelig.

Her kan du lese KPMG-rapporten:

«Global Automotive Executive-Survey 2017»

Logotyper Logotyper