Med biogass på tanken

[NORSK] Thomas Eriksen fra Moelv på Ringsaker er den første privatpersonene i Innlandet som kjører med klimavennlig biogass på tanken. Gassen fyller han rimelig på den nye biogasstasjonen på Gålåsholmen i Hamar.

Thomas Eriksen fra Moelv på Ringsaker kjører med klimavennlig biogass på tanken i privatbilen sin. Foto: skjermdump fra Sirkula-film

Hvorfor kjøre på fossil olje som brukte millioner av år på å dannes langt ute i Nordsjøen, når det er mulig å kjøre på potetskrell, epleskrotter og kloakk fra Innlandet?

Første privatbil med biodrivstoff i Innlandet

Thomas Eriksen forteller at bakgrunnen for valget om å kjøre på biogass er hans miljøengasjement, og han vil vise at det er mulig å bruke drivstoff som er laget av potetskrell, epleskrotter og kloakk fra Hedmarken.
– Å bruke biogass som drivstoff må være Utopia, det er en drøm å kunne kjøre på søpla vår, sier Eriksen.
– Jeg er folkevalgt i Miljøpartiet De Grønne Ringsaker, og da synes jeg også at det er vårt ansvar at vi bruker teknologien som er på markedet. Ved å kjøre på biogass gjør jeg mitt bidrag for å bedre klimaet, uttaler han.

Like bra som fossilbilen, og rimeligere drivstoff

Fyllestasjon Gålåsholmen for biogass, etablert av Sirkula og AGA selger gassen. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

Bilen fungerer ifølge Eriksen like bra som en vanlig fossilbil, uten større forskjeller enn at drivstoffet både er mer miljøvennlig og billigere.
– Vi har en liten bil, så den bruker nesten ikke noe drivstoff. På den er det en 15-liters bensintank, og vi trodde først at man måtte bruke bensin når man startet opp, men det viser seg etter å ha kjørt den i snart tre måneder, at den går rett på biogassen. Så bensinen er der til pynt, så lenge vi passer på å fylle på gass, fortalte Eriksen.
Rekkevidden på Eriksens bil er cirka 38 mil, og den går automatisk over på bensin dersom kjøreturen er lengre.
– Biogassen er litt billigere enn bensin, og ligger på nesten 13 kroner literen, fortalte han.

Ny stasjon på Gålåsholmen

Fylling av biogass på Sirkulas renovasjonsbiler på Gålåsholmen. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

På Gålåsholmen i Hamar selger AGA biogass laget av våtorganisk avfall fra husholdningene hos gjenvinningsstasjonen GLØR iks på Lillehammer og kloakkslam fra vann- og avløpsselskapet Hias IKS på Hamar. Biler som går på naturgass eller biogass kan fylle på stasjonen.
Til sammen produseres det biogass tilsvarende tre millioner liter diesel eller nok til å drifte 145 busser årlig, på Hias- og GLØR-anleggene. Stasjonen er åpen for alle andre som kjører på gass, og for de som planlegger å gå over til et miljøvennlig drivstoff.

Klimavennlig drivstoff

Fyllestasjon for biogass på Gålåsholmen, etablert av Sirkula og gass selges av AGA. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

Biogassen er klimanøytral, da den dannes naturlig når organisk materiale råtner og nedbrytes. Dette er et klimavennlig drivstoff siden CO2 fra biogassbussene vil være en del av et naturlig kretsløp i motsetning til fossilt CO2 fra diesel eller naturgass. Biler som kjører på biogass gir også mindre støy. I tillegg er eksos fra biogass så og si luktfri, siden biogass er renset for svovel og andre skadelige stoffer.

Vanligere i Sverige

Biogass er vanligere i Sverige enn i Norge med bakgrunn i at myndighetene har satset på dette i lang tid i Sverige. Svenskene har også en god infrastruktur for biogass. I 2016 var andelen biogass i svenske gasskjøretøy 73 prosent. Resten er naturgass. I Norge er det i dag 16 fyllestasjoner for biogass og 550 kjøretøy, men potensialet for biogassproduksjon er stort. Matavfall, kloakkslam, gjødsel, havbruksavfall og skog er mulige råvarekilder.
– I Europa er det mange flere biogasstasjoner enn i Norge. Jeg synes det er fint å ha flere alternativer, og vi er veldig privilegerte i Norge med vannkraft, det er det ikke alle som har, men avfall har i hvert fall alle, sa Thomas Eriksen.
– Det er viktig å ta i bruk lokalt, fornybart drivstoff. Derfor er det gledelig at biogasstasjonen på Gålåsholmen er åpen for både offentlige og private. I Sverige har man i langt større grad satset på biogass som drivstoff til kjøretøy, og erfaringene derfra er gode, sier Bjørnar Kruse i Green Drive Region.

Se video: Fra Sirkula – NRK Østnytt

Logotyper Logotyper