Fagsamling om klimavennlig transport

[NORSK] Kommuner og kommunale virksomheter som vurderer å anskaffe elbil inviteres til fagsamling i Hamar rådhus torsdag 11. mai, for å få vite mer om ulike elbiler og ladeløsninger.

Seminaret en innrettet mot kommunale virksomheter, men det er også åpent for andre som er spesielt interessert i klimavennlig transport.
Arrangementet, som er en del av Interreg-prosjektet Green Drive Region, holdes i samarbeid med nettverket KlcK – et klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner i Innlandet.

Kompetanseheving

Transport står for over halvparten av alle klimautslipp i Hedmark og Oppland. Et skifte til ikke-fossile løsninger er derfor helt nødvendig for å løse klimautfordringene.
Fagdagen 11. mai skal bidra til å heve kompetansen på området og medvirke til implementering av ny teknologi i regionen. Samarbeidet med kommunene om å iverksette tiltak for økt klimavennlig transport står sentralt i dette arbeidet.

Viser biler og ladesystem

Seminardeltakerne vil få en presentasjon av avanserte ladesystem og nye hurtigladere, aktuelle elbiler fra de fremste bilprodusentene og få mulighet til å prøvekjøre elbilene.
Skedsmo kommune kommer for å dele sine erfaringer fra arbeidet med å legge til rette for økt bruk av nullutslippskjøretøy.

Tid: Torsdag 11. mai kl. 09-14
Sted: Kommunestyresalen i Hamar rådhus, Vangsveien 51, 2317 Hamar
Lenke: Påmelding og program til fagsamlingen om klimavennlig transport

Logotyper Logotyper