Transportmøte med indiske avisredaktører

[NORSK] Green Drive Region, sammen med OREEC og Green Visits, tok rett før jul imot avisledere fra India som ville sette seg inn i den norske tilnærmingen til grønn transport.

På det norsk-indiske transportmøtet deltok f.v. OREEC-direktør Mali Skogen, prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region, prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits, redaktør Anil Sasi i The Indian Express, redaktør Ramarko Sengupta i The Times of India og ambassadesekretær Erlend Draget ved Den norske ambassaden i New Delhi.

Redaktørene Ramarko Sengupta i The Times of India (som med sine to millioner daglige lesere er verdens største engelskspråklige papiravis) og Anil Sasi i The Indian Express ble tatt imot av OREEC-nettverket på Kjeller.
Møtet som ble arrangert på oppdrag fra Den norske ambassaden i New Delhi, som ønsket å vise de to redaktørene hva Norge har gjort for å anspore til utbygging av grønne transportløsninger. De foregående dagene hadde de to redaktørene blant annet fått kjøre elbil på Vestlandet og tatt batterifergen Ampere over Sognefjorden.

Viste bredden av grønne løsninger

Alexandra Almasi som er prosjektleder for businessbesøkstjenesten Green Visits, ønsket indierne velkommen og skisserte hovedpunktene i transportprogrammet hun hadde lagt opp for dem. Daniel Bügel som er prosjektleder Green Drive Region, fulgte opp med å fortelle om det fortsatt store og uutnyttede potensialet for anvendelsen av hydrogen som drivstoff i transportnæringen. Han tok også for seg de viktigste utviklingstrekkene for nullutslippstransport i Norge.
OREEC-direktør Mali Skogen fortalte hvordan Oslo skal bli verdens transporthovedstad. Morten Hegge, som er regiondirektør i selskapet CAMBI, orienterte om biogassproduksjon fra organisk avfall, til bruk i transportsektoren i Oslo.

Omvisning på biogassanlegg og hydrogenstasjon

Etter møtet på Kjeller ble de indiske avislederne tatt med på en omvisning hos Romerike biogassanlegg i Nes.
Dagen ble avsluttet med et besøk på den første kommersielle hydrogenstasjonen i Norge, i Sandvika. Der fikk de prøvekjøre en hydrogenbil og møte daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen.

I reportasjene fra Norgesbesøket forteller de indiske avisene blant annet om alle fordelene de norske elbileierne nyter godt av.

Her kan du lese reportasjene i The Indian Express og The Times of India.

Logotyper Logotyper