Kjøretøy & drivstoff

Bytrafikk

Green Drive Regions satsingsområder er biler som drives av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Målet er å øke bruken av fossilfritt drivstoff istedenfor fossilt brensel som bensin og diesel fordi fossilt drivstoff står for en stor andel av klimagassutslippene.

Hvorfor erstatte drivstoff?

I dag vet de fleste at vi påvirker miljøet med vår levemåte. Vi slipper ut forurensing som kan føre til problematiske endringer i naturen. Vi må handle nå for å bremse en destruktiv prosess.

Reiser og transport øker. Derfor må vi reise på en mer klima- og miljøvennlig måte. Vi kan reise med buss, tog, sykkel eller gå når vi har muligheten til det, men når vi må ta bilen, er det viktig å velge fossilfritt drivstoff for å redusere belastningen på miljø og klima, både lokalt og globalt.

Dette vil bli en pådriver for alle bransjer. Mange nye virksomheter og aktiviteter kan opprettes som følge av strenge miljøkrav. Det kan skape vekst og en sterkere bærekraftig økonomi. Det påvirker også økonomien for deg som individ og for samfunnet for øvrig ettersom vi kan unngår kostbare tiltak senere for å redusere belastningen på miljøet.

Elbilkalkulatoren på Skedsmo kommunes nettside viser kostnaden ved å
bruke elbil – sammenlignet med bensin- eller dieselbiler.