Biodrivstoff

Biodrivstoff er en form for drivstoff som er laget av fornybar biomasse, dvs. organisk materiale fra jord- og skogsbruk og avfallsprodukter fra samfunnet, industrien og landbruket.

I dag produseres de største volumene av biodrivstoff fra fra slam, husholdningsavfall, avlut fra produksjon av papirmasse, papir og papp, vegetabilske oljer og fôrvekster.

Karbondioksidutslipp fra biodrivstoff kan variere avhengig av hvordan og hvor råstoffet er produsert og hvordan det omdannes til biodrivstoff.

De biodrivstoff som brukes i Norge er klimaeffektive og må oppfylle disse kriteriene:

  • Klimagassutslipp fra biodrivstoff og flytende biobrensel skal gi en reduksjon på minst 35 prosent sammenliknet med fossil drivstoff. Dette kravet økes til 50 prosent fra 2017 og deretter til 60 prosent fra 2018. Områder som er viktige for biodiversitet og områder som lagrer mye karbon kan ikke brukes til produksjon av bærekraftig biodrivstoff og flytende biobrensel.
  • Det må være mulig å spore produksjonen tilbake til opprinnelsen eller stedet der råvaren (rester eller avfall) ble oppsamlet.
  • Alle trinn i produksjonsprosessen skal rapporteres.

Det er også strenge krav til bærekraft for biodrivstoff i Sverige. Les mer om hvilke kriterier som gjelder i Sverige.

Ett av målene i prosjektet Green Drive Region er å øke andelen person- og godstransport i regionen, som benytter biodrivstoff. I tillegg skal konkrete strategier og planer utvikles for å etablere og bidra til økt produksjon og tilbud av biodrivstoff i minst fem distrikter.

Les mer om fossiluavhengige kjøretøy og drivstoff i prosjektbeskrivelsen.