Statistikk & dokumenter

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

For å overvåke utviklingen av bruk av ikke-fossilt brensel, har Green Drive Region kartlagt den nåværende andelen av kjøretøy og antall ladepunkter i prosjektområdet . 

Gjennom prosjektet vil videre analyse gjøres for å følge opp framdriften.

Indikatorer for overvåking av prosjektet

Prosjektets hovedmål er at 10 prosent av alle personbiler i prosjektområdet bør være uavhengig av fossilt brensel innen utgangen av 2018. Prosjektområdet omfatter Värmland, Dalarna og Gävleborg og Hedmark fylkeskommune, deler av Akershus fylkeskommune og en rekke kommuner i Østfold. Da prosjektet startet 1 juli 2015, var andelen fossilfrie kjøretøy i prosjektområdet om lag 3,5%. Et år senere var andelen økt til 3,9 prosent. I dette tallet inkluderer kjøretøyer som er registrert i kategoriene elektrisitet, gass, hydrogen og etanol. Hybrider er ikke tatt med.

Graf for overvåking av hovedmålet :

Kilder: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Graf for overvåking av delmål:
Prosentvis økning i antall av elbiler i prosjektområdet fra 30/6 2015 til 30/6 2017.

Kilder: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Graf for overvåking av delmål:
Prosentvis økning i biodrivstoff-drevne biler (gass og etanol) i prosjektområdet fra 30/6 2015 til 30/6 2017.

Kilder: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Graf for overvåking av delmål:
Antall ladepunkter i prosjektområdet fra 1/7 2015 til 1/7 2017.

Kilder: laddinfra.se og Nobil/Elbilforeningen

Nullpunktsanalyse

Elektrifisering av veitransport

Da prosjektet startet var det i prosjektområdet 4570 elektriske biler (og en rekke ladbare hybrider). Les mer om kjøretøyene her:

«Nullpunktsanalyse: Elektrifisering av veitransport» (pdf, 2 MB)

Biodrivstoff

Ved starten av prosjektet var det om lag 22 200 kjøretøy som kan bruke biodrivstoff i prosjektområdet, Dette er biler registrert under kategorien gass- og etanolbiler. Et annet mål i prosjektet er at andelen biler drevet av biodrivstoff vil øke med 10%. Les mer om biodrivstoffbiler, tilgjengelighet av ulike biodrivstoff og produksjon i starten av prosjektet:

«Nullpunktsanalyse: Biodrivstoff» (pdf, 853 kB)