Hun kjører hydrogenbil som privatbil

[NORSK] Småbarnsmor Birgit Liodden er den første privatpersonen i Norge som har kjøpt hydrogenbilen Toyota Mirai for å bruke den som familiebil.

liodden2

Birgit Lioddens bil er identisk med Kunnskapsbyens hydrogenbil, som prosjektleder Daniel Bügel benytter i informasjonsarbeidet til Green Drive Region.

Hun kontaktet Toyota og sa hun måtte ha den, og fikk hun det som hun ville.
– Jeg ventet faktisk med å skaffe meg en miljøbil til hydrogenteknologien var klar. Hydrogen er en spennende og viktig supplerende teknologi – ikke minst for større kjøretøy og skip, sier Liodden.
Hun synes det er ekstra gøy at hydrogenbilen er en Toyota, ettersom det er et selskap hun kjenner godt til fra sin tid i Wilhelmsen.
I dag er Liodden direktør for Nor-Shipping, hos Norges Varemesse i Lillestrøm.

Businessaktivist for klima

Nor-Shipping-direktøren har et sterkt engasjement for klimautfordringene, noe hun også har tatt med seg inn arbeidet sitt.
– Hvis du forstår hvor mye vårt samfunn må endre seg, så må du som leder også trekke bærekraft inn i det arbeidet du gjør. Da jeg begynte i shipping i 2006 var det få som snakket om miljø. Nå, ti år etter, er vi midt inne i et akselererende skifte.

– Nor-Shipping skal sette klima på agendaen, påpeker Liodden. Ved bruk av nye forretningsmodeller ser hun maritimnæringen som en kraftfull bidragsyter til å løse store, globale utfordringer.
– Vi har tatt FNs bærekraftmål og gjort de om til 17 konkrete maritime mål. Nor-Shipping er også ledende i vår næring når det kommer til implementering av Norges grønne skifte, sier hun.
Det globale og det lokale henger uansett sammen. Liodden forteller at hun utelukkende har fått positive tilbakemeldinger på hydrogenbilen – både på jobb og privat.
– Miraien er en flott familiebil, som blir veldig fort varm. Så langt er jeg knallfornøyd, sier hun.
Som forbruker tar hun ansvar for sine valg. Når belønningen for å kjøre hydrogenbil også betyr fritak for bompenger og adgang til å kjøre i kollektivfeltene som Teslaene ikke får benytte, da blir det ekstra lett å ta ansvar, mener Liodden. Det eneste problemet hun har støtt på som hydrogenbileier, var en frosset fyllepistol som skapte litt trøbbel da hun skulle tanke.

Nor-Shipping har gjort om FNs bærekraftmål til 17 konkrete maritime mål.

Nor-Shipping har gjort om FNs bærekraftmål til 17 konkrete maritime mål.

Logotyper Logotyper