Medfinansiører

Utover prosjektpartnerne Region Värmland, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region Dalarna, Region Gävleborg og Energiråd Innlandet er det flere andre partnere og medfinansiører som er formelt koblet til prosjektet.

Disse aktørene vil bidra med sin kompetanse og ressurser i prosjektarbeidet og er således viktige for at prosjektet skal nå sine mål. Hver aktør utnevner en ansatt som er ansvarlig for rapportering og oppfølging av aktivitetene i Green Drive Region.

Følgende aktører nedenfor bidrar til finansieringen av prosjektet: