Elbiler

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

En elbil drives av en eller flere elektriske motorer som får strøm fra batteriene. Batteriene vil bestemme rekkevidden (kjørelengde mellom hver lading) og ladetid. En elbil bruker kun elektrisk kraft, i motsetning til såkalte hybridbiler som kombinerer elektrisk drift med forbrenningsmotor. 

Elbiler bidrar til å redusere utslipp av karbondioksid, forutsatt at elproduksjonen  gir lavere utslipp enn en forbrenningsmotor i en fossilavhengig bil. Noen batterityper kan inneholde visse farlige stoffer. De bør behandles som spesialavfall når de er fortært.

Blant annet vil Green Drive Region identifisere hvor mange elbiler og ladestasjoner som er tilgjengelig i Indre Skandinavia. I tillegg bør en strategi utvikles for å implementere flere elektriske kjøretøy og ladestasjoner for å øke bruken.

Lade elbilen

En bil står parkert store deler av døgnet, spesielt om natten. Ofte er din bil parkert i hjemmet eller på arbeidsplassen. Hjemmelading er derfor veldig vanlig.

Mer informasjon om sikker hjemmelading finner du på NAFs nettside.

For at du skal kunne kjøre lengre strekninger må det også finnes andre offentlige tilgjengelige lademuligheter.

I dag finnes det tre ulike måter å lade bilen på. Ladetiden varierer mye mellom typer.

  • Normal lading – lading fra tomt til fullt batteri i ca 6-8 timer.
  • Semi Rask lading – lading fra tomt batteri til 80 prosent strøm i ca 2-3 timer.
  • Rask lading – lading fra tomt batteri til 80 prosent strøm i ca 20-30 minutter.

Svenske Eniros karttjeneste viser sanntidsinformasjon fra ladestasjonene som er tilkoblet. Du har dermed informasjon direkte på om en ladestasjon fungerer, eller om det er ledige stikkontakter. Du får også informasjon om hva slags kontakt som er der og eventuelle åpningstider.

På siden ladestasjoner.no finnes oppdatert informasjon om tilgjengelige ladepunkter, gebyrer, type stikkontakt, og kontaktinformasjon for spørsmål.

Pris og betalingsløsning varierer fra stasjon til stasjon. Det kommer an på hvem som eier ladestasjonen. Noen ganger kan du også trenge et abonnement, et kort, en kode eller et såkalt RFID-brikke. Sjekk hva som gjelder for den aktuelle ladestasjonen.

Mer informasjon om elbiler og ladeinfrastruktur på elbil.no

Mer informasjon om den svenske ladeinfrastrukturen på laddinfra.se

Råd for installasjon av ladestasjon

Her finner du guider til enkeltpersoner, byggeiere, kommersielle akører, offentlig sektor og borettslag som ønsker å installere ladestasjoner. Materialet er utviklet av Power Circle med midler fra den svenske Energimyndigheten.

Installering av ladestasjon – guider