Lyckat seminarium om energiomställning

[SVENSKA] Dalarnas Energi- och klimatseminarium gick av stapeln den 17 maj på Teknikdalen i Borlänge. Cirka 140 deltagare hade samlats för att ta del av vad som hänt, är på gång och återstår att göra inom energiområdet i regionen.

Seminariet är ett årligt evenemang och detta år uppmärksammades även Energiintelligent Dalarnas 10-årsjubileum. Dagen inleddes av Ylva Thörn, landshövding och ordförande i Energiintelligent Dalarna samt Leif Nilsson, ordförande i Region Dalarna och vice ordförande i Energiintelligent Dalarna.

Förmiddagens fokus låg på Dalarnas resa mot en hållbar energiomställning. Representanter från Dalarnas näringsliv och samhälle berättade vad som har skett och vad som behöver ske de närmaste tio åren för att kunna göra den energiomställning som krävs. Därefter pratade Per-Erik Sandberg, miljöchef på Länsstyrelsen och en av initiativtagarna till Energiintelligent Dalarna, bland annat om hur de arbetat med samverkan. Stefan Nyström från Miljömålsberedningen tog vid med att prata om deras arbete med regeringens uppdrag att utforma ett klimatpolitiskt ramverk. Joakim Rådström, kommunikatör inom projektet Resurseffektiva affärsmodeller på IVA (Kgl Ingenjörsvetenskapsakademin), lyfte den roll näringslivet kan spela i förändringsprocessen.

Under eftermiddagen anordnades sex olika parallella verkstäder där deltagarna fick arbeta fram förslag på konkreta åtgärder för att uppnå Dalarnas visioner och mål. Green Drive Region höll i Verkstad 3 tillsammans med Energikontor Dalarna. Daniel Asplund, Falu Energi- och vatten, Christian Olhans, Borlänge Energi och Eva Widegren, Inlandsbanan, presenterade bland annat goda exempel från länet och hur de jobbar med icke-fossila drivmedel. Det var cirka 30 deltagare från kommuner och företag som bland annat diskuterade fördelarna med att satsa på flera olika fossiloberoende drivmedel istället för ett enda. Dalarna har både många möjligheter och utmaningar eftersom det både är ett stort turistlän samt har mycket industritransporter.

falu_seminarie näringsliv_seminarium

Logotyper Logotyper