Medfinansiärer

Utöver projektpartnerna Region Värmland, Kunnskapsbyen Lilleström, Region Dalarna, Region Gävleborg och Energiråd Innlandet finns det ett antal andra partners och medfinansiärer som är formellt kopplade till projektet.

Dessa aktörer kommer att bidra med sin kompetens och resurser i projektverksamheten, och är därför viktiga för att projektet ska nå sina mål. Varje aktör kommer att utse en ansvarig för rapportering och uppföljning av verksamheten i Green Drive Region.

Följande aktörer nedan medverkar till projektets finansiering: