Statistik & dokument

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.
För att ha uppsikt över utvecklingen av användandet av icke-fossila drivmedel har Green Drive Region följt upp andelen fordon och antal laddpunkter i projektområdet.

Under projektets gång kommer ytterligare analyser att göras för att följa upp och tydliggöra de framsteg som uppnåtts.

Indikatorer för uppföljning av projektmål

Projektets huvudmål är att 10 procent av alla personbilar i projektområdet ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Projektområdet innefattar Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt Hedmark fylkeskommune, delar av Akershus fylkeskommune och ett antal kommuner i Østfold. När projektet startade 1 juli 2015 så var andelen fossiloberoende fordon i projektområdet cirka 3,5 procent. Ett år senare har andelen ökat till 3,9 procent. I denna andel ingår fordon registrerade för el, biogas, vätgas och etanol. Laddhybrider har inte räknats in.

Diagram för uppföljning av huvudmålet:

Källor: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Diagram för uppföljning av delmål:
Procentuell ökning av antal elbilar i projektområdet från 30/6 2015 till 30/6 2017.

Källor: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Diagram för uppföljning av delmål:
Procentuell ökning av antal biodrivmedelsdrivna (gas och etanol) bilar i projektområdet från 30/6 2015 till 30/6 2017.

Källor: OFV; bestand personbiler pr kommune og drivstoff 2017-06, 2016-06, 2015-06 SCB; Fordon i Dalarna, Gävleborg och Värmland, kvartal 2 2017, kvartal 2 2016, kvartal 2 2015

Diagram för uppföljning av delmål:
Antal laddpunkter i projektområdet från 1/7 2015 till 1/7 2017.

Källor: laddinfra.se och Nobil/Elbilforeningen

Nollpunktsanalyser

Elektrifiering av vägtransporter

När projektet startade så fanns det i projektområdet 4570 elbilar (samt ett antal laddbara hybrider). Läs mer om fordon och möjligheter att ladda:

”Nollpunktsanalys: Elektrifiering av vägtransporter” (pdf, 2 MB)

Biodrivmedel

Vid projektstart fanns cirka 22 200 fordon för biodrivmedel i projektområdet. Ett delmål i projektet är att andelen fordon som drivs med biodrivmedel skall öka med 10%. Läs mer om biodrivmedelsfordon, tillgång på olika biodrivmedel samt produktionsanläggningar vid projektstart:

”Nollpunktsanalys: Biodrivmedel” (pdf, 853 kB)