Fordon & drivmedel

Stadstrafik

Green Drive Regions fokusområden är elfordon, biodrivmedel och bränslecellsbilar. Målet är att öka användningen av alternativa drivmedel istället för fossila bränslen som till exempel bensin och diesel, eftersom de står för en stor del av utsläppen av klimatgaser.

Varför byta bränsle?

Idag vet de flesta att vi påverkar miljön med vårt levnadssätt. Vi släpper ut för mycket föroreningar som på sikt kommer att medföra problematiska förändringar av vår natur. Vi måste agera nu för att på något sätt bromsa det destruktiva förloppet. 

Resor och transporter ökar alltmer. Därför måste vi ställa om till att resa på ett miljövänligt sätt. Vi kan åka buss, tåg, cykla eller gå när vi har möjlighet men när vi måste ta bilen är det viktigt att välja icke-fossila drivmedel för att minska påfrestningen på miljön, både lokalt och globalt. Detta kommer att kunna bli en drivkraft för alla branscher. En mängd nya företag och sysselsättningar kan skapas om utvecklingen utgår ifrån att möta miljökraven. Det skapar en starkare hållbar tillväxt och ekonomi. Det påverkar även ekonomin för dig som individ och för samhället i stort som slipper kostsamma åtgärder för att minska belastningen på miljön.

Räkna ut dina kostnader och koldioxidutsläpp på Bilsvars webbplats

Du hittar mer information om olika drivmedelstyper och fordon via länkarna till höger.