Om budkavlen

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

Under Green Drive Regions projektperiod (juli 2015 – juli 2018) kommer en budkavle turnera runt i de norska och svenska kommunerna i regionen. Budkavlen är en form av stafett som kommunerna i projektområdet kan ansluta sig till för att samverka kring en fossiloberoende vägtrafik.

Budkavlen kommer att genomföras ett flertal gånger fram till att projektet avslutas 2018. Syftet med budkavlen är framförallt att involvera, informera och engagera aktörer inom kommunerna för att ställa om till fossiloberoende fordon. Det är också ett sätt att nå ut med information till allmänheten. De kommuner som deltar signerar budkavle-dokumentet för att tillsammans med Green Drive Region verka för en fossiloberoende vägtrafik för ett bättre klimat, renare luft, starkare hållbar tillväxt och ekonomi.

I samband med budkavleturnén kommer det att bli olika arrangemang i varje kommun. Evenemanget är öppet för allmänheten och som besökare kommer du också att kunna få mer information om projektet och olika drivmedel samt provköra bilar.

Budkavleturné höst 2017

Under hösten turnerade budkavlen i Norge. Nedan ser du de kommuner som besöktes.

Måndag, 21 augusti

Nittedal Rådhus, Rådhusveien 1, Nittedal

Østre Toten Rådhus, Rådhusgata 20, Lena

Tisdag, 22 augusti

Ringebu Rådhus, Hanstadgata 4, Ringebu

Tolga Rådhus, Rv 2620, Tolga

Onsdag, 23 augusti

Hamar Rådhus, Vangsvegen 51, Hamar

Torsdag, 24 augusti

Aurskog-Høland Rådhus, Rådhusveien 3, Bjørkelangen

Kongsvinger Rådhus, Rådhusplassen 3, Kongsvinger

Tidigare budkavleturnéer

Höst 2015

Budkavlen inleddes i norska Lilleström den 4 november 2015.
Se mer information om evenemanget >>

Vår 2016 

Under våren 2016 turnerade budkavlen runt i kommunerna i Dalarna.

Orsa kommun
Vårens budkavle startade i Orsa >>

Vansbro kommun
Budkavlen på Kommunfullmäktige i Vansbro >>

Rättvik- och Leksand kommun
Budkavlen på Rättviks marknad >>

Mora kommun
Vårens budkavle-turné avslutades på Moramässan >>

Höst 2016

Under hösten 2016 var turnén förlagd till Värmland. 

Forshaga kommun
Green Drive Regions budkavle till Forshaga >>

Karlstad kommun
Karlstad kommun signerade budkavlen >>

Sunne kommun
Sunne kommun skriver på för fler fossiloberoende fordon >>

Torsby kommun
Torsby kommun avslutar budkavleturnén >>

 

Kontaktperson
Carolina Bodin
Kommunikatör
E-post: carolina.bodin@regionvarmland.se.

Mer information om projektet Green Drive Region >>

Logotyper Logotyper