Framsteg för fossiloberoende fordon

[SVENSKA] Nu finns en sammanställning av diagram som visar utvecklingen av fordon och laddpunkter i Green Drive Regions projektområde. Diagrammen illustrerar en jämförelse från projektstart till 1 juli 2016.

Utvecklingen sedan förra året är positiv och visar att vi har kommit ett steg närmare projektets huvudmål som är att 10 procent av alla personbilar i projektområdet ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.

Projektområdet innefattar Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt Hedmark fylkeskommune, delar av Akershus fylkeskommune och ett antal kommuner i Østfold.

Den sammanställning som gjordes av läget vid projektstart 1 juli 2015, visade att andelen fossiloberoende fordon i projektområdet var cirka 3,5 procent. Nu har andelen ökat till 3,9 procent. Vi ser också att antalet publika laddpunkter, det vill säga antal uttag för att ladda en elbil, har ökat i hela projektområdet.

Det är den första uppföljningen som gjorts sedan projektet startade. För att tydliggöra utvecklingen och vidare följa upp projektmålen, så kommer vi att göra fler sammanställningar under projektets gång.

Här hittar du sammanställningen av diagrammen.

Logotyper Logotyper