Green Drive Regions budkavle till Forshaga

mässa

[SVENSKA] Under helgen startade höstens budkavleturné i Värmland. Budkavlen, som är en slags informationsturné, inleddes den 12 november tillsammans med Forshaga kommunmässan Var Dags Liv 2016.

Budkavlen är ett sätt att samverka kring el, vätgas och biodrivmedel tillsammans med kommunerna. Samtliga medlemmar i Forshagas kommunstyrelse signerade budkavle-dokumentet för att tillsammans med Green Drive Region verka för en fossiloberoende vägtrafik.

Som många andra kommuner har Forshaga kommun stora fossila utsläpp från transportsektorn, men har nyligen påbörjat ett arbete med att ta sig an denna utmaning. En del av detta arbete är det politiska beslut som innebär att införa fem laddstationer för elbilar i kommunen. Forshaga kommun har även börjat titta på hur mycket bil som körs i tjänsten. Detta för att kunna beräkna koldioxidutsläpp och ta fram en plan för klimatförbättrade åtgärder. Kommunen vill också öka kunskapen kring elbilar och laddinfrastruktur hos de kommunanställda.

Kristina Dersjö, som är projektledare för Green Drive Region, var på plats på mässan för att informera om olika fossiloberoende drivmedel. Många intresserade besökte Green Drive Regions monter samt tog tillfället i akt att provköra den elbil som visades upp från Lecab som också hade personal på plats.

Mässan Var Dags Liv är en mötesplats för lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter. Mässan är ett årligt evenemang med många besökare som vill veta mer om det lokala utbudet, kopplat till vardagslivet.

Forshaga kommun är den första värmländska kommunen som har signerat budkavlen. Budkavlens nästa stopp blir på Karlstad kommuns regionala konferens om hållbart resande den 22 november.

Läs mer om budkavlen>>

Logotyper Logotyper