Hur ser vägtrafiken ut 2030 – når vi klimatmålet?

Nu är vårt diskussionsmaterial klart med fyra framtidsscenarier och ett spännande spel. Tanken är att du och dina kollegor på lokal och regional nivå kan diskutera målbilder och ha brainstorming om åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafiken – framförallt från personbilarna.

I april fick några representanter från Värmlandskommunerna, länsstyrelsen och landstinget i Värmland testa spelet och alla var mycket positiva. Spelet bygger på de fyra framtidsscenarier som Green Drive Region i samarbete med Attityd i Karlstad tagit fram.

Hur ser det ut i projektområdet 2030 – om vi fortsätter som idag eller om vi gör större förändringar? Helt klart krävs förändringar om vi ska nå målen, men det går om vi hjälps åt. Frågan är bara vad gör vi nu? Rapporten är ett diskussionsunderlag som pekar på olika vägar och vart de leder.

Kan man vara förklok eller efterklok?

GDR-Spelet som tar avstamp i rapporten tar deltagarna med på en resa mot framtiden. Tillsammans kan du och dina kollegor utforska olika vägar som leder till en fossilfri vägtrafik. Ni kan diskutera olika målbilder och utforska hur vi ska ta oss dit. Till hjälp följer ni Signe 18 år och hennes väg mot 30 årsåldern och hur hon lever 2030. Spelet ger alla som spelar chansen att vara ”förkloka istället för efterkloka”.

Rapporten  ”Scenarier för ett fossiloberoende inre Skandinavien 2030” >>

GDR-Spelet >>

Spelmanus_GDR-Spelet >>

Logotyper Logotyper