Bränslecellsbilar

Foto: Johan Eklund / Region Värmland, Green Drive Region.
En bränslecellsbil är en form av elbil som tankas med vätgas vilken omvandlas till el med hjälp av en bränslecell.

Hjulen drivs av den elektriska motorn. Bilarna brukar kallas FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle. Bränslecellsbilar har en räckvidd på ca 600 km och det tar ca 3 minuter att fylla tanken. Det enda utsläppet från bilen är vattenånga. Bränslecellsbilar är ett bra alternativ till fossila bränslen eftersom de bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Det övergripande målet är att lägga grunden för ökad användning av bränslecellsbilar för transporter i regionen. Det är en ambition att projektet kommer att bidra till att utveckla infrastrukturen på platser som är viktiga för gränsöverskridande trafik. Det har stor betydelse för rörligheten i regionen och skulle kunna förenkla att köra en bränslecellsbil till exempel från Akershus till Gävleborg.

Mer information om vätgas och bränslecellsbilar:

H2Blog – en blogg om bränslecellsbilar>>

En podd på 10 avsnitt med intervjuer av olika experter:

Vätgaspodden –  teknik, forskning och miljö>>

Viktiga aktörer:

Vätgas Sverige

Norsk Hydrogenforum